Dizaino sąvoka

Žodis „dizainas“ turi keletą reikšmių, tačiau ne visos reikšmės atitinka sąvoką, kuri naudojama apibūdinti dizainą kaip saugomą intelektinės nuosavybės objektą. Pagal Įstatyme naudojamą apibrėžimą, „Dizainas – tai viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos“. „Gaminys – pramoniniu būdu arba rankomis pagamintas daiktas, įskaitant sudėtiniam gaminiui sukonstruoti skirtas sudedamąsias dalis, pakuotę, apipavidalinimą, grafinius simbolius ir spaustuvės šriftus, išskyrus kompiuterių programas“.

 

Įregistruoti galima įvairius gaminius, tarp jų gaminius, susidedančius iš dalių, kurias galima pakeisti tą gaminį išardant ir vėl jį surenkant (daiktų rinkiniai, kompozicijos), bei sudėtiniam gaminiui sukonstruoti skirtas sudedamąsias dalis, įpakavimus, apipavidalinimą, grafinius simbolius, spaustuvės šriftus. Viena registracija gali būti pilnai apsaugotas bendras gaminio vaizdas bei jo dizaino atskiri komponentai. Ne kiekvienas komponentas gali būti apsaugotas atskira registracija. Pavyzdžiui, medžiaga, iš kurios gaminamas koks nors gaminys, negali būti įregistruojama kaip atskiras dizainas, tačiau apsauga, pavyzdžiui, gali būti suteikta audinio ar kitokios medžiagos tekstūrai. Apribojimai taikomi ir techninėms detalėms, kurios laikomos atsarginėmis dalimis, pavyzdžiui, automobilių atsarginėms detalėms. Be to, tam, kad sudėtinio dizaino sudedamajai daliai būtų suteikta atskira apsauga, ji turi atitikti visus reikalavimus, taikomus pačiam dizainui. Naudojant gaminį pagal jo įprastą paskirtį, tokia dalis privalo būti matoma. Pavyzdžiui, detalei, esančiai laikrodžio mechanizmo viduje ir uždengtai nepermatomu dangteliu, tokia apsauga negali būti suteikta.   

 

Taip pat egzistuoja tokia sąvoka kaip „sudėtiniai gaminiai“. Šios sistemos – tai atskirų dalių, kurių konstrukcija leidžia jas tarpusavyje jungti įvairiais būdais ir kaskart gauti vis kitokią konfigūraciją, rinkinys. Pavyzdžiui, tai gali būti įvairūs baldai tokie, kaip spintutės, stalai, kėdės ir kiti, kuriuos būtų galimybė sujungti tarpusavyje įvairiais būdais. Pačiu paprasčiausiu sudėtinio gaminio dizaino pavyzdžiu yra vaikams skirti konstruktoriai.

 

Informaciją apie dokumentus, kuriuos reikia pateikti paduodant nacionalinę paraišką dizainui įregistruoti, rasite Įstatymo 16 straipsnyje. 

COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos