Įstatymai

Pagrindinis teisės aktas – Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas – įsigaliojo 2002 metais. Paskutiniai pakeitimai atlikti 2004 m. balandžio mėnesį. Anksčiau Lietuvoje galiojo Pramoninio dizaino įstatymas. Dabartinis įstatymas atitinka Europos Sąjungos dizaino teisės aktus, todėl pagrindinės nuostatos ir sąvokos iš esmės sutampa.  

COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos