Ekspertizė

Jei išradimas yra tinkamas patentuoti, t.y., jis nenurodytas skyriuje „Nepatentuojami išradimai“, jam gali būti suteikta teisinė apsauga, tačiau tik tuo atveju, jei jis atitinka šiuos reikalavimus:

 

 

Lietuvos Vaktybinis patentų biuras neatlieka ekspertizės pagal nurodytus kriterijus, todėl išradimas gali būti užpatentuotas, nors neatitinka šių reikalavimų. Tačiau prieš paduodant paraišką rekomenduojame atlikti paiešką ir išanalizuoti savo išradimą, kad neatitikimas nurodytiems reikalavimams ateityje nesukeltų kliūčių išradimo savininkui naudotis išimtinėmis teisėmis nepaisant to, kad savininkas jau patyrė nemažas išlaidas, susijusias su patento gavimu ir jo galiojimo palaikymu.

 

Lietuvos teismų praktika išradimų apsaugos srityje nėra gausi, dauguma išnagrinėtų ginčų susiję su išradimo patento pripažinimu negaliojančiu. Pavyzdžiui, buvo nagrinėjamas ginčas (civilinė byla Nr.3K-3-1031/2003), kuris kilo patento savininkui (ieškovas) padavus ieškinį į teismą prieš įmonę ir nurodžius, kad ši įmonė gamina ir parduoda įrenginį, kuris atitinka jam priklausančio patento išradimo apibrėžtį, konstrukcinius elementus, brėžinius ir atlieka tą pačią funkciją. Mineta įmonė (atsakovas) pareiškė priešieškinį nurodydama, kad išradimas, kuriam buvo išduotas patentas, yra netinkamas patentavimui. Jis nėra naujas ir neturi išradimo lygio, kadangi įrenginys, atitinkantis išradimo apibrėžties pirmąjį punktą (svarbiausias išradimo požymis, apibūdinantis jo naujumą, suformuluotas pirmame apibrėžties punkte) yra žinomas ir dar iki patentinės paraiškos padavimo buvo aprašytas literatūroje, įrenginio konstrukcija itin paprasta. Vilniaus apygardos teismas pripažino išradimo patentą negaliojančiu, Lietuvos Apeliacinis teismas šį sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tai pat paliko galioti apeliacinės instancijos teismo nutartį. Šiuo atveju išradimo patento savininkas neapgynė savo išimtinių teisių į išradimą, bet to, jo išradimas buvo pripažintas netinkamu patentuoti, o patentas paskelbtas negaliojančiu. Taip atsitiko todėl, kad prieš paduodant paraišką išradimo įregistravimui nebuvo profesionaliai įvertinti tokie kriterijai kaip išradimo naujumas ir išradimo lygis.

 

Paduodant Europos patento paraišką į Europos patentų tarnybą (ЕРО), tokia ekspertizė būtinai atliekama.Todėl Europos patentai laikomi ypač stipriais, nes ekspertizės išvados sustiprina jų savininkų teises ginčuose dėl teisių įgijimo kitose šalyse ir jų realizavimo atsiradus pažeidimui. Ekspertizė atliekama dviem etapais: beveik iš karto po paraiškos padavimo atliekama paieška ir pareiškėjui pateikiami jos rezultatai bei preliminarios išvados dėl tinkamumo patentuoti. Šiame etape tokios išvados yra rekomendacinio pobūdžio. Jomis remdamasis pareiškėjas gali priimti sprendimą, ar verta toliau investuoti į išradimo patentavimą, atlikti kokius nors pakeitimus išradimo apibrėžtyje ar atsiimti paraišką. Antrame etape atliekama esminė ekspertizė. Ekspertas išanalizuoja ne tik paieškos rezultatus pagal įvairių šalių patentų duomenų bazes, bet ir duomenis, gautus iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš mokslinių žurnalų.

 

Paduodant tarptautinio patento paraišką (РСТ), tokia ekspertizė nėra privaloma, bet pareiškėjui paprašius ir sumokėjus nustatytą mokestį, Tarptautinio biuro (WIPO) ekspertas ją atlieka.

COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos