Galiojimo terminas

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, maksimalus patento galiojimo terminas yra 20 metų. Tačiau, norint palaikyti patento galiojimą, kiekvienais metais reikia sumokėti nustatyto dydžio metinį mokestį. Nesumokėjus mokesčio už kuriuos nors patento galiojimo metus, patento savininkas netenka išimtinių teisių į savo išradimą.

 

20-ties metų patento galiojimo terminas buvo nustatytas siekiant apriboti monopoliją, kuri atima galimybę laisvai sklisti idėjoms bei stabdo progresą, bei norint, kad patentų savininkai turėtų galimybę gauti pelno iš išradimų gamindami ar parduodami patentuotą produktą, pagal licencines sutartis suteikdami kitiems teises į gaminti arba pilnai perduodami teises į išradimą (teisių perdavimas) už atitinkamą kompensaciją.

 

Patentuotų farmacinių išradimų galiojimo terminas gali būti pratęstas. Paprastai naujo vaisto patentavimo procedūra užtrunka gana ilgai: klinikiniai tyrimai, įvairių leidimų gavimas, ir t.t. Dažnai šios procedūros trunka didžiąją dalį patento galiojimo termino, dėl ko patento savininkas gali atsidurti ekonomiškai nepalankioje padėtyje. Kad ši problema būtų išspręsta, Įstatymas buvo papildytas straipsniu dėl papildomos apsaugos liudijimų, kurie leidžia prailginti teisių į farmacinio išradimo patentą galiojimo terminą. Plačiau skaitykite Įstatymo 271straipsnyje.

 

Kita išimtis, atvirkščiai, suteikia galimybę kitiems naudoti išradimą, kol pasibaigs patento galiojimo terminas. Tai gali būti susiję su patentais, kurie ypatingai svarbūs žmonijai ir monopolinės teisės į juos trukdytų spręsti gyvybiškai svarbias problemas. Pavyzdžiui, išrasti vaistai nuo mirtinos ligos, kuri be šio vaisto būtų nepagydoma. Šiuo atveju gali būti taikomas privalomas licencijavimas, dėl kurio sprendimą priima ne Patentų biuras, o Lietuvos vyriausybė. Plačiau skaitykite Įstatymo 39 straipsnyje.

COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos