Išradėjas

Kiekvienas išradimas turi autorių. Patento paraiškoje ir pačiame patente būtina nurodyti išradėją. Jeigu išradėjas kažką išrado ne vykdydamas savo tiesiogines darbo pareigas („tarnybinis išradimas“), jis gali pats paduoti paraišką ir tapti patento savininku. Jei jis pats neturi galimybės tiesiogiai panaudoti išradimą arba gaminti gaminius, tai jis gali perduoti teises į gaminio gamybą kitiems pagal licencinę sutartį arba pilnai perduoti savo teises gamintojui pagal teisių perdavimo sutartį.

 

Dažnai atsitinka taip, kad išradimas padaromas kokios nors tarnybinės užduoties vykdymo metu. Tokiu atveju, išradėjo teisės į patentą yra apribojamos, nors jo vardas būtinai turės būti nurodytas patente ir jam priklausys visos nematerialios teisės. Išradėjo galimybė gauti kompensaciją už išradimą tokiu atveju priklauso nuo sutarties su darbdaviu sąlygų. Plačiau apie išradėją skaitykite Įstatymo 7, 8, 9 straipsniuose.

COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos