Kitos šalys

Kalbant apie naujumą, turima galvoje, kad patentas iš esmės gali suteikti išimtines teises jo savininkui, jeigu jis yra naujas pasauliniu lygiu, t.y., niekas pasaulyje tokio išradimo kol kas nėra padaręs. Naujumo sąvoka neturi jokių teritorinių apribojimų. Tuo atveju, jei paraiškos padavimo metu išradimas pasižymėjo naujumu, tokio patento savininkas automatiškai įgija išimtines teises į jį (t.y., teisę uždrausti kitiems jį naudoti) visame pasaulyje. Šią teisę jis gali realizuoti tik tų šalių ar regionų teritorijose, kuriose jam buvo išduotas patentas išradimui.

 

Lietuvoje patentinę apsaugą galima įgyti trimis būdais:

 

  • paduoti nacionalinę paraišką tiesiai į Valstybinį patentų biurą;
  • paduoti paraišką pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT);
  • paduoti Euro ar Euro-PCT paraišką pagal Europos patentų konvenciją (EPC) (tokia galimybė atsirado nuo 2004 m. gruodžio 1 d.).

 

Valstybinio patentų biuro išduotas patentas galioja tik Lietuvos teritorijoje. Nacionaliniam pareiškėjui verta pasidomėti, kokiu būdu jis gali gauti apsaugą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Tai gali būti:

 

  • nacionaliniai patentai, išduodami kiekvienoje šalyje atskirai (pavyzdžiui, JAV netgi galima gauti apsaugą vienoje ar keliose valstijose);
  • tarptautinis patentas (PСТ) suteikia galimybę gauti apsaugą bet kurioje iš 130 pasaulio šalių, kurios yra Patentinės kooperacijos sutarties narės, kai patentas pereina į nacionalinę fazę pageidaujamose šalyse;
  • Europos patentas, kuris apima 36 Europos valstybes. Iš jų 31 valstybė (įskaitant ir Lietuvą nuo 2004 metų) turi „susitariančiosios šalies“ statusą, o 5 šalyse teises galima įgyti išplečiant patento galiojimą į tų šalių teritorijas;
  • įvairios regioninės sistemos. Pavyzdžiui, Rusijoje ir kitose aštuoniose buvusios Sovietų Sąjungos šalyse patentą galima gauti pagal Europos Bendrijoje galiojančią sistemą.

 

Renkantis optimalų patento apsaugos būdą, reikia atsižvelgti į įvairius faktorius, iš kurių taip pat svarbūs finansiniai ištekliai. Kaip taisyklė, jei reikia gauti apsauga keliose šalyse, geriau naudotis tarptautine arba regionine sistema. Vienoje ar dviejose šalyse greičiausiai vertėtų pasinaudoti nacionaline procedūra. Tap pat reikėtų atsižvelgti į kalbos faktorių bei dokumentų vertimo išlaidas. Pavyzdžiui, Europos patento oficialios kalbos yra anglų, vokiečių arba prancūzų. Tačiau tam, kad Europos patentas įsigaliotų, pavyzdžiui, Čekijoje, Lietuvoje ar Rusijoje, pareiškėjas privalo per nustatytą terminą pateikti tos šalies nacionaliniam patentų biuriui išradimo apibrėžties ir kitų dokumentų vertimą į atitinkamą nacionalinę kalbą ir sumokėti valstybinę rinkliavą už šio vertimo paskelbimą.

 

Dažnai pareiškėjas įgyja teisę į išradimą keliais etapais: iš pradžių vienoje šalyje, o vėliau ir kitose šalyse. Svarbu nepavėluoti pasinaudoti suteikiamu prioritetu. Paprastai tai reikia atlikti vienerių metų laikotarpyje. Apie tai, kodėl taip svarbu laikytis terminų tam, kad būtų išsaugotas išradimo prioritetas, galima sužinoti skyriuje „Įdomūs faktai“, kuriame pasakojama istorija apie Erno Rubiką ir jo garsųjį išradimą Rubiko kubą.

 

Pabaigai paminėsime, kad išradimai gali būti registruojami ne tik kaip patentai, bet ir kaip „naudingieji modeliai“- Šį sąvoka reiškia išradimą, kuris pasižymi naujumu ir pramoniniu pritaikomumu, tik skirtingai nei patento atveju, šiuo atveju nereikalaujama, kad išradimo lygis būtų labai aukštas. Naugingieji modeliai Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje ir kai kuriose kitose šalyse neregistruojami ir nesaugomi. Tačiau naudingųjų modelių apsauga galima pagal nacionalinių registracijų sistemą daugelyje Europos Sąjungos šalių, tarp jų Vokietijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Rusijoje, JAV, Japonijoje ir kitose pasaulio šalyse. Teisių į naudingąjį modelį gavimo išlaidos paprastai yra mažesnės nei patento, tačiau apsaugos lygis taip pat silpnesnis.

COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos