Mūsų paslaugos

  • patentinė paieška ir tinkamumo patentavimui nustatymas
  • išradimo įforminimas, išradimo apibrėžties paruošimas
  • nacionalinės ar tarptautinės paraiškos padavimas
  • išradimo apibrėžties ir kitų dokumentų vertimas į kitas kalbas
  • atstovavimas ginčuose
  • papildomos apsaugos liudijimo gavimas
  • teisių perdavimo ir licencijų įregistravimas
  • patento galiojimo palaikymas, kasmetinis patento galiojimo termino pratęsimas
  • muitinės kontrolės priemonių taikymas Lietuvoje ir kitose šalyse
  • kitos susiję paslaugos.
COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos