Patentavimas

Išradimas – tai plati sąvoka, kuri neturi vieno apibrėžimo. Tai bet kokios srities techninis sprendimas, kaip antai:

 

  • įrenginys;
  • būdas;
  • medžiaga;
  • anksčiau žinomo įrenginio, būdo, medžiagos naujas panaudojimas.

 

Išradimas laikomas sukurtu ne tada, kai pagaminamas pats įrenginys, sukuriama medžiaga ar kita, bet kai autorius jį sugalvoja. Tačiau teisės į išradimą įgyjamos ne iš karto.

 

Tam, kad būtų įgyta teisė į išradimą, jį reikia užpatentuoti nustatyta tvarka. Patento išdavimas vienoje ar keliose šalyse suteikia jo savininkui išimtines teises tų šalių teritorijose. Išimtinės teisės reiškia, kad patento savininkas gali uždrausti kitiems naudoti išradimą be jo sutikimo. Tokia galimybė turi tam tikrų apribojimų. Plačiau skaitykite Įstatymo 26 straipsnyje.

 

Norėdami gauti išradimo patentą, pirmiausia turite paduoti paraišką bei pateikti Įstatymo 11 straipsnyje nurodytus dokumentus.

COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos