Automatinis CTM išplėtimas

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare nuo 2004 m. gegužės 1 d. Bendrijos prekių ženklai (toliau – СТМ) buvo automatiškai išplėsti į šią šalį. 2004 metų pradžioje pagal nacionalinę ir tarptautinę sistemą buvo įregistruota apie 70.000 ženklų. Automatiškas anksčiau įregistruotų CTM išplėtimas reiškia, kad Lietuvoje galiojančių prekių ženklų skaičius padidės maždaug šešis kartus.

 

Automatinis išplėtimas ankstesnių nacionalinių ir tarptautinių ženklų savininkams Lietuvoje reiškia, kad:

 

  • Nacionaliniai ir tarptautiniai ženklai Lietuvoje, kuriems paraiškos buvo paduotos iki 2004 m. gegužės 1 d., pilnai išsaugo teises ir negali būti pripažinti negaliojančiais dėl tapatumo ar panašumo į CTM, net jeigu CTM paraiškos padavimo data yra ankstesnė nei minėtų ženklų;

 

  • Ženklai, kuriems paraiškos Lietuvoje buvo paduotos iki 2004 m. gegužės 1 d., gali sudaryti pagrindą uždrausti naudoti Lietuvos teritorijoje automatiškai išplėstus tapačius ar panašius CTM, net jeigu CTM paraiškos data yra ankstesnė už nacionalinio ženklo. Ginčo atveju jis bus nagrinėjamas Lietuvos teisme;

 

  • Ankstesni nacionaliniai ar tarptautiniai ženklai gali tapti kliūtimi CTM registracijai arba sudaryti pagrindą ją panaikinti, jei CTM paraiška buvo paduota po 2004 m. lapkričio 1 d.
COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos