Įstatymai

Prekių ženklų registravimo procedūrą ir apsaugos suteikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymas. 2005m. minimas Lietuvos prekių ženklų įstatymo 80-metis. Dar 1925m. tuometinis LR prezidentas A. Stulginskis paskelbė Seimo priimtą pirmąjį „Prekių ženklams saugoti įstatymą“. Nuo to laiko buvo atlikti jo pakeitimai ir papildymai. Antrasis LR Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas Seimo buvo priimtas 1993 m., įsteigus Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biurą 1991 m. Nuo 2001m. sausio 1 d. Lietuvoje galioja trečiasis LR Prekių ženklų įstatymas, kurį Seimas priėmė 2000 m. Paskutiniai pakeitimai šiame Įstatyme atlikti 2004 metais, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą ir prisijungė prie Bendrijos prekių ženklų sistemos (СТМ).

 

Bendrijos prekių ženklai registruojami ir saugomi pagal Europos Bendrijos prekių ženklų įstatymus, kurie apima norminius aktus, Europos Teisingumo Teismo sprendimus, kuriuose pateikiamas kai kurių atvejų, sąvokų ir kriterijų išaiškinimas.   2005 m. birželio 29 d. Europos Komisija patvirtino Reglamento, įgyvendinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr.40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, naujus pakeitimus (Komisijos reglamentas (EB) Nr.1041/2005). Remiantis šiais pakeitimais panaikintas oficialus mokestis už teisių perdavimo įregistravimą, nereikia pateikti įrodymų dėl licencijos, jei prašymą įregistruoti licenciją paduoda pats Bendrijos prekių ženklo savininkas ir t.t.

COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos