Paraiška

Reikalavimai ir dokumentai, susiję su nacionalinės prekių ženklo paraiškos padavimu, pateikti Įstatymo 11 straipsnyje. Reikalavimai, susiję su tarptautinio ženklo ar CTM paraiškos padavimu, yra analogiški.

 

Padavus paraišką, jai suteikiamas paraiškos numeris ir padavimo data. Ši data yra labai svarbi. Iki prekių ženklo įregistravimo ir registracijos liudijimo išdavimo praeis apie du metai. Tačiau jau nuo paraiškos padavimo datos ženklas turės laikinėją apsaugą ir galės tapti potencialia kliūtimi visiems vėlesniems pareiškėjams, kurie norės įregistruoti tapačius ar panašius ženklus. Be to, jei per 6 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos jūs nuspręsite įregistruoti savo ženklą kitose šalyse ir  paduosite paraišką, tai turėsite galimybę išsaugoti savo teisių prioritetą (teisių atsiradimo datą) tose šalyse ir jis bus skaičiuojamas nuo jūsų pirminės paraiškos padavimo datos Lietuvoje. Tai vadinama „konvenciniu prioritetu“.

COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos