Registravimo sistemos

Lietuvoje prekių ženklai saugomi pagal vieną iš trijų sistemų:

 

  • nacionalinę
  • tarptautinę (WIPO, Madrido protokolas)
  • Europos Bendrijos prekių ženklų (СТМ)

 

Visos registravimo sistemos užtikrina prekių ženklų savininkams vienodas teises Lietuvos teritorijoje bei kitose šalyse, kuriose galioja šios sistemos.

 

Neseniai Europos Sąjunga prisijungė prie Madrido protokolo, todėl atsirado galimybė derinti tarptautinę registravimo sistemą su Bendrijos prekių ženklų (CTM) registravimu ir pasiekti, kad teises į prekių ženklus būtų paprasčiau įgyti daugelyje šalių.

 

Lietuvos pareiškėjams, kurie ketina eksportuoti savo prekes į JAV, tikriausiai butų įdomu sužinoti, kad neseniai JAV taip pat tapo Madrido protokolo nare. Anksčiau įregistruoti prekių ženklą šioje šalyje buvo galima tik pagal nacionalinę sistemą (federaliniu lygmeniu arba kiekvienoje valstijoje atskirai).

 

Pagrindiniai nacionalinės, tarptautinės ir Europos Bendrijos ženklų registravimo sistemų skirtumai susiję su pačia registravimo procedūra, apsaugos galiojimo teritorija, ginčų nagrinėjimo procedūra ir vieta. Kai kurie skirtumai nurodyti lentelėje:

 

 

Nacionalinė

СТМ

Tarptautinė

Išimtinių teisių galiojimo teritorija

Vienoje šalyje

Visose Europos Sąjungos valstybėse narėse

Šalyse Madrido protokolo narėse, kurios yra nurodomos paraiškoje arba į kurias vėliau išplečiamos teisės (teritorinis išplėtimas). Valstybinės rinkliavos dydis šiuo atveju priklauso nuo pasirinktų šalių skaičiaus.

Kompetentingos registravimo institucijos

Nacionalinis biuras. Lietuvoje – Valstybinis patentų biuras.

Europos Bendrijos biuras (OHIM) Alikantėje, Ispanija

Tarptautinis biuras (WIPO) Ženevoje; paraiška paduodama per tos šalies nacionalinį biurą, kurioje buvo paduota bazinė paraiška.

Kur atliekama ekspertizė

Šalies nacionaliniame biure pagal tos šalies įstatymus

OHIM, pagal Europos Bendrijos įstatymus

Kiekvienoje pasirinktoje šalyje atskirai pagal tos šalies nacionalinius įstatymus.

Ankstesnės išimtinės teisės

Vienoje šalyje

Ankstesnis CTM ir ankstesnės išimtinės teisės bent vienoje ES valstybėje narėje. Jeigu bent vienoje ES šalyje iškyla neįveikiama kliūtis ženklo registracijai, CTM neregistruojamas.

Kiekvienoje nurodytoje šalyje atskirai. Atsisakymas suteikti ženklui apsaugą kurioje nors iš šalių neįtakoja registracijos galiojimo ir apsaugos suteikimo likusiose šalyse.

Reikalavimai dėl ženklo naudojimo

Pagal konkrečios šalies įstatymus

5 metų laikotarpyje bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje 

Pagal kiekvienos nurodytos šalies įstatymus atskirai.

Pakeitimų ir teisių perdavimo įregistravimas

Šalies nacionaliniame biure

OHIM

Tarptautiniame biure

Protestų nagrinėjimas

Šalyje

OHIM

Šalyje, kurioje paduotas protestas, pagal tos šalies nacionalinius įstatymus.

COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos