Ženklų rūšys

Prekių ženklai – tai simboliai. Tradicinius ženklus paprastai sudaro vaizdai, žodžiai arba jų deriniai. Pastaruoju metuypač populiarėja trimačiai ženklai, kuriuos gali sudaryti prekės arba įpakavimo forma. Mažiau tradiciniai ženklai – tai spalva arba garsas. Paprasčiausiu garsinio ženklo pavyzdžiu galėtų būti muzikinis intarpas arba melodija televizijos ar radijo programos pradžioje. Be to, kvapas ar skonis taip pat gali būti įregistruoti kaip prekių ženklai.

image002

Įregistruoti garsinius prekių ženklus, o taip pat skonio ir kvapo ženklus nėra paprasta, nes juos sudėtinga atvaizduoti grafiškai. Įprastas melodijos atvaizdavimo būdas yra natos. Tačiau ne visus garsus galima užrašyti natomis. Žemiau pateiktas kitaip grafiškai atvaizduotas „riaumojančio liūto“ garsas, kurį buvo atsisakyta įregistruoti kaip prekių ženklą, nes pagal tokią sonogramą sudėtinga tiksliai atgaminti garsą.   Kvapas ir skonis gali būti aprašyti žodžiais, pavyzdžiui „šviežiai nupjautos žolės kvapas“. Tačiau tokio ženklo įregistravimas sukėlė daug diskusijų. Atrodo, jį įmanoma įregistruoti tik teoriškai, nes kol kas nėra sugalvota, kaip būtų galima tokios rūšies ženklą atvaizduoti grafiškai. Nei aprašymas, nei cheminė formulė, nei pateiktas kvapo pavyzdys nebuvo pakankami tam, kad šis Bendrijos prekių ženklas būtų įregistruotas.   Kai kurie prekių ženklai gali būti įregistruoti kaip dizainas ar apsaugoti autorinėmis teisėmis. Plačiau skaitykite skyriuje Prekių ženklas ar dizainas. Prieš tai buvo kalbama apie įvairius simbolius, kurie gali būti įregistruoti kaip prekių ženklai. Patys ženklai taip pat skirstomi į tipus:  

  • prekių ženklai;
  • paslaugų ženklai;
  • kolektyviniai ženklai;
  • plačiai žinomi ženklai.

 

Prekių ir paslaugų ženklai skiriasi tik tuo, kad vieni žymi prekes, o kiti – paslaugas.   Kolektyviniai ženklai priklauso asociacijoms, nepriklausomų bendrovių grupėms, kurios naudoja tą patį ženklą savo prekėms žymėti. Dažniausiai toks ženklas perteikia informaciją apie kokį nors kokybės rodiklį ir jeigu kokybės reikalavimai įvykdomi, asociacijos narys naudoja kolektyvinį ženklą savo prekei žymėti, ant kurios taip pat yra nurodomas ir jo paties ženklas. Pavyzdžiui, keletas maisto produktų gamintojų gali įsteigti asociaciją ir susitarti žymėti produktus, kuriuose nėra dirbtinių pakaitalų ir priedų, kokiu nors specialiu ženklu. Kolektyviniams ženklams suteikiama tokia pati apsauga, kaip prekių ar paslaugų ženklams, tačiau yra ir tam tikrų skirtumų, pavyzdžiui,šiek tiek kitokia registravimo procedūra. Plačiau skaitykite Įstatymo 28, 29 straipsniuose.   Plačiai žinomi ženklai – tai ženklai, kurie tapo gerai žinomi, jiems suteikiama platesnė apsauga. Jie saugomi net ir tuo atveju, kai nėra įregistruoti, o taip pat kai prekės ir paslaugos nėra panašios (žiūrėkite Įstatymo 9 straipsnį). Pagal Lietuvos įstatymą plačiai žinomo prekių ženklo statusas turi būti įrodytas teisme. Bendrijos prekių ženklus reglamentuojančiuose teisės aktuose dažniau naudojama sąvoka „ženklo reputacija“.

COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos