Prekių ženklas ir dizainas

Daugeliu atvejų galima įgyti teisinę apsaugą pagal abu įstatymus, pavyzdžiui:

  • logotipams (tačiau dizaino registracija bus apsaugotas tik šriftas, tuo tarpu prekių ženklo registracija – ir šriftas, ir pats žodis);
  • gaminio formai;
  • išoriniam įpakavimo vaizdui;
  • spalvų deriniui;
  • ir t.t.

 

Skiriasi tiek tinkamumo registracijai kriterijai, tiek ir teisių pažeidimo įvertinimo kriterijai.

 

Naujumas yra būtina sąlyga dizaino teisinei apsaugai ir išimtinėms teisėms įgyti, bet naujumas neturi reikšmės prekių ženklo atveju.

 

Dizaino registracija suteikia apsaugą pačiam produktui, jo išoriniam vaizdui. Prekių ženklo svarbiausia funkcija – atskirti vieno gamintojo prekę nuo kito gamintojo tapačios prekės. Dėl šios priežasties daugelis gaiviųjų gėrimų plastikinių butelių formų bus laikomos neturinčiomis skiriamojo požymio ir neregistruotinomis prekių ženklais, neatsižvelgiant į tai, ar jų paviršiuje bus matyti koks nots piešinys. Tačiau tokie buteliai gali būti registruojami kaip dizainas. Ne visais atvejais įpakavime parduodamo gaminio (pvz.,cheminio valiklio) forma bus pripažinta prekių ženklu. Tačiau tokia forma gali būti įregistruota kaip dizainas.

 

Bendra rekomendacija būtų tokia: jeigu jūs jau seniai naudojate neregistruotą dizainą (kuris dėl šios priežasties jau nepasižymi naujumu) ir jeigu jis atitinka prekių ženklams keliamus reikalavimus, reikėtų kaip galima skubiau paduoti paraišką prekių ženklui įregistruoti. Jei naujumo kriterijus nepažeistas ir abejojama dėl prekių ženklo tinkamumo registracijai, labiau vertėtų paduoti dizaino paraišką.

 

Prekių ženklo registracija suteikia teisinę apsaugą tik tam tikroms prekėms ar paslaugoms tam tikroje tarptautinėje klasėje (Nicos klasifikacija). Pavyzdžiui, jeigu įregistravote butelio formą kaip prekių ženklą augaliniam aliejui, jums nepriklauso išimtinės teisės į panašių formų butelius, įregistruotus alkoholiniams gėrimams. Dizainas registruojamas pagal tarptautinę pramoninio dizaino klasifikaciją – Lokarno klasifikaciją, o dizaino registracija suteikia išimtines teises į gaminio vaizdą, o ne į patį produktą. Lokarno klasifikaciją sudaro 32 klasės ir 216 poklasių. Butelio dizaino registracija suteiktų jums išimtines teises į butelio formą nepriklausomai nuo to, kokiems produktams ši butelio forma bus naudojama.

 

Prekių ženklo paraiška gali būti paduota tik vienam ženklo vaizdui. Pavyzdžiui, ta pati etiketė, tik skirtingų spalvų, kurių atžvilgiu pareiškėjas taip pat nori įgyti išimtines teises, bus apsaugota keliomis prekių ženklų registracijomis. Dizaino atveju, galima paduoti vieną paraišką, kurioje būtų nurodyti keli to paties dizaino pavyzdžiai. Pagal nacionalinį įstatymą, maksimalus tokių pavyzdžių skaičius negali viršyti 10. Jei paduodama sudėtinė paraiška Europos dizainui įregistruoti, tokių pavyzdžių skaičius yra neribotas.

 

Dizaino registracijos galiojimo terminas – iki 25 metų, jei jo galiojimas iš eilės pratęsiamas kas 5 metus. Prekių ženklo galiojimo terminas yra neribotas, pratęsiant jo registraciją kas 10 metų.

 

Jei prekių ženklas nėra įregistruotas, jo savininkas gali turėti išimtines teises į tokį ženklą, jeigu būtų įrodyta, kad prekių ženklas yra plačiai žinomas arba turi reputaciją. Pagal Europos Bendrijos įstatymus, dizainas, nepriklausomai nuo to, ar dizainas yra gerai žinomas, ar ne, turi teisinę apsaugą be registracijos 3 metus, tačiau ginčo atveju gali kilti klausimų dėl išimtinių teisių į tokį dizainą atsiradimo datos nustatymo. Be to, neįregistruotas dizainas saugomas tik nuo tokio galimo pažeidimo kaip kopijavimas.

 

Lentelėje apibendrintos kai kurios sutampančios ir skirtingos išradimų, dizaino ir prekių ženklų charakteristikos.

COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos