Santykiniai (kiti) reikalavimai

Šie reikalavimai (Įstatymo 7 straipsnis) susiję su kitų prekių ženklų savininkų ankstesnėmis teisėmis. Pagrindinis kriterijus – tai galimybė vidutiniam vartotojui supainioti ženklus. Tai reiškia, kad vartotojas gali įsigyti vieno gamintojo prekę, klaidingai manydamas, kad nusipirko prekę, pažymėtą jam žinomu ženklu. Įstatyme surasite tik ankstesnių teisių sąrašą, tačiau nerasite tokių sąvokų kaip „supainiojimo tikimybė“, „vidutinis vartotojas“ išaiškinimo, įstatyme nepateikiami prekių ženklų ir paslaugų panašumo įvertinimo kriterijai. Ši informacija pateikiama ir išaiškinama Valstybinio patentų biuro, Europos Bendrijos biuro (OHIM) Metodiniuose nurodymuose dėl prekių ir paslaugų tapatumo ir panašumo nustatymo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Europos Teisingumo Teismo sprendimuose, tarptautinėse sutartyse ir susitarimuose, kituose .  

 

Ankstesnės teisės apima anksčiau paduotas paraiškas bei anksčiau įregistruotus prekių ženklus: nacionalinius, CTM, tarptautinius, o taip pat dizainą. Kitos ankstesnės teisės susiję su neregistruojamais intelektinės nuosavybės objektais: autorinėmis teisėmis, juridinių asmenų pavadinimais (firmų vardais). Šios teisės įgyjamos ne registruojant, o jas naudojant. Neregistruojamų teisių atveju dažnai būna sudėtinga nustatyti ir įrodyti jų atsiradimo datą. Įstatymo 7 straipsnyje taip pat pateikiamos nuostatos, pagal kurias galima užkirsti kelią svetimų ženklų, priklausančių kitoms įmonėms arba jų partneriams (vietiniams atstovams), įregistravimui jūsų vardu.

COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos